Luật An Phú

Copyright © 2017 An Phu Law.
All Right Reserved

CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ AN PHÚ

Trí tuệ – Hiệu quả – Minh bạch

0931 412 828

Search
Menu

Vai trò của người đại diện theo pháp luật

Luật An Phú > Tin pháp luật  > Vai trò của người đại diện theo pháp luật

Vai trò của người đại diện theo pháp luật

Theo quy định của bộ luật dân sự năm 2015 thì người đại diện của pháp nhân có thể là đại diện theo pháp luật hoặc là người được ủy quyền đại diện. Theo quy định của Luật doanh nghiệp sửa đổi 2014 thì người đại diện theo pháp luật của công ty là cá nhân đại diện cho công ty thực hiện các quyền và những nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch của công ty, đại diện cho công ty với tư cách là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của công ty được ví như “cây nêu” của công ty để mọi người nhìn vào, là một cơ chế pháp lý đặc biệt quan trọng đối với công ty. Thông qua người đại diện để xác định được tư cách hợp pháp của người thay mặt cho công ty thực hiện các giao dịch kinh tế, dân sự.

Trong Luật doanh nghiệp 2014 và Bộ Luật dân sự 2015 đã nêu rõ những quy định về quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty. Theo đó người đại diện theo pháp luật của công ty là người có quyền quyết định sinh, sát của công ty, ít nhất là về mặt pháp lý thể hiện ra bên ngoài.

Người đại diện theo pháp luật của công ty sẽ là người chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật của doanh nghiệp. Chủ tịch hay Tổng giám đốc của công ty nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty thì sẽ không có quyền được ký kết vào bản giao dịch với các đối tác.

Luật doanh nghiệp 2014 đã quy định, người đại diện theo pháp luật của công ty là cá nhân đại diện cho công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ tất cả các loại giao dịch của công ty, là người đại diện cho công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền lợi và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định người đại diện theo pháp luật của công ty phải được nghi nhận trong Điều lệ của pháp nhân.

Một công ty hoạt động bình thường thì không thể thiếu người đại diện theo pháp luật, dù chỉ trong một thời gian ngắn. Nếu không có người đại diện theo pháp luật, thì mọi hoạt động của công ty sẽ bị đình trệ, thâm trí đi vào bế tắc, không có lối thoát.

No Comments

Leave a Comment

Contact Me on Zalo