Luật An Phú

Copyright © 2017 An Phu Law.
All Right Reserved

CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ AN PHÚ

Trí tuệ – Hiệu quả – Minh bạch

(028).6656 1770

Search
Menu

các biện pháp khẩn cấp tạm thời Tag

Luật An Phú > Posts tagged "các biện pháp khẩn cấp tạm thời"

17 Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời

biện-pháp-khẩn-cấp-tạm-thời

Trong quá trình khởi kiện tại Tòa án, Biện pháp khẩn cấp tạm thời là một công cụ mà các bên tranh chấp được sử dụng để bảo vệ các quyền và lợi ích của mình một cách tạm thời cho đến khi vụ án được giải quyết xong. Biện pháp khẩn cấp tạm thời có thể được áp dụng để hạn chế hoặc buộc các bên tranh chấp hoặc bên thứ ba thực hiện một hành vi nhất định với mục đích giải quyết yêu cầu cấp bách của đương sự, thu thập chứng cứ kịp thời, giữ nguyên...

Continue reading