Luật An Phú

Copyright © 2017 An Phu Law.
All Right Reserved

CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ AN PHÚ

Trí tuệ – Hiệu quả – Minh bạch

0931 412 828

Search
Menu

MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT ĐƯỢC SỬA ĐỔI BỔ SUNG BỞI LUẬT ĐẦU TƯ 2020

Luật An Phú > Tin pháp luật  > MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT ĐƯỢC SỬA ĐỔI BỔ SUNG BỞI LUẬT ĐẦU TƯ 2020

MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT ĐƯỢC SỬA ĐỔI BỔ SUNG BỞI LUẬT ĐẦU TƯ 2020

Theo đó, để thực hiện Luật Đầu Tư 2020, Điều 75 của Luật Đầu Tư 2020 đã sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến đầu tư kinh doanh, tóm tắt như sau:

>> Có thể bạn quan tâm:

Giảm vốn góp trong Công ty TNHH

  1. Luật thuế TNDN:

Dự án đầu tư áp dụng Ưu đãi về thuế Giảm, miễn thuế

Các dự án thành lập mới (kể cả mở rộng) trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hướng nghiệp có tổng vốn đầu tư không dưới 3.000 tỷ đồng và giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp IRC hoặc được chấp thuận chủ trương đầu tư – Thuế TNDN được ưu đãi không vượt quá 5%

– Thời gian áp dụng không quá 22 năm rưỡi.

– Gia hạn áp dụng không quá 15 năm và thời hạn của dự án. – Miễn thuế không quá 06 năm.

– Không quá 13 năm tiếp theo, số thuế TNDN phải nộp tối đa được giảm 50%.

Đề án thành lập mới Trung tâm đổi mới sáng tạo do Thủ tướng Chính phủ quyết định

Dự án kinh doanh ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư có quy mô vốn đầu tư không dưới 30.000 tỷ đồng và giải ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được chấp thuận chủ trương đầu tư

  1. Luật bảo vệ môi trường

Dự án đầu tư phải thực hiện đánh giá tác động môi trường bao gồm:

– Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

– Dự án sử dụng đất thuộc khu bảo tồn động vật hoang dã, vườn quốc gia, di tích lịch sử – văn hóa, di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng;

– Dự án gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Đối với các dự án này, không bắt buộc phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIAR) trước khi nộp đơn xin IRC, chỉ trước khi thực hiện các dự án.

  1. Luật Kinh doanh Bất động sản

3.1.   Yêu cầu đối với kinh doanh bất động sản

– Thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã; hoặc

– Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên mà vẫn phải kê khai, nộp thuế.

Yêu cầu về vốn hợp pháp của doanh nghiệp thành lập theo Luật Kinh doanh bất động sản trước đây (yêu cầu vốn không dưới 20 tỷ đồng).

3.2. Thẩm quyền chấp thuận chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ bất động sản

– Dự án bất động sản được chấp thuận chủ đầu tư hoặc được cấp GCNĐKDN theo quy định của Luật Đầu tư thì thẩm quyền và thủ tục chuyển nhượng dự án áp dụng theo Luật Đầu tư.

– Nếu không, việc chấp thuận chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ bất động sản do:

  • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư;
  • Thủ tướng chính phủ đối với dự án do thủ tướng chính phủ quyết định đầu tư.
  1. Luật Nhà ở

Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, đất xây dựng bao gồm:

– Đất có quyền sử dụng đất ở hợp pháp và các loại đất khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển sang đất ở;

– Đất được Nhà nước giao để xây dựng nhà ở để cho thuê lại, cho thuê mua, bán;

– Đất được Nhà nước cho thuê để xây dựng nhà ở để cho thuê lại;

– Đất nhận chuyển quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở thương mại.

Liên hệ ngay hotline 0931 412 828 của Luật An Phú để được tư vấn nhanh chóng về các vấn đề pháp lý.

 

No Comments

Leave a Comment

Contact Me on Zalo