Luật An Phú

Copyright © 2017 An Phu Law.
All Right Reserved

CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ AN PHÚ

Trí tuệ – Hiệu quả – Minh bạch

0931 412 828

Search
Menu
 

Luật Sở hữu trí tuệ

Luật An Phú > Luật Sở hữu trí tuệ

Tư vấn luật Sở hữu trí tuệ

Đăng ký sở hữu trí tuệ được hiểu là việc sở hữu các tài sản trí tuệ những kết quả từ hoạt động tư duy, sáng tạo của con người. Dịch vụ tư vấn đăng ký quyền sở hữu trí tuệ sẽ giúp khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ sau:

Đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa dịch vụ: có thể đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý và bảo hộ tại Việt Nam, nước ngoài.

Đăng ký Bản quyền tác giả và quyền liên quan. Xác lập quyền tác giả và quyền liên quan tại Cục Bản Quyền tác giả Việt Nam và sở hữu trí tuệ trên thế giới.

Đăng ký Kiểu dáng công nghiệp, lựa chọn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài;

Đăng ký Sáng chế: Lựa chọn đăng ký bảo hộ Sáng chế tại Việt Nam và nước ngoài; Đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn; Đăng ký giống cây trồng.

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Contact Me on Zalo