Luật An Phú

Copyright © 2017 An Phu Law.
All Right Reserved

CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ AN PHÚ

Trí tuệ – Hiệu quả – Minh bạch

0931 412 828

Search
Menu
 

Giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ

Luật An Phú > Giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ

TƯ VẤN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ là việc mà các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét và ra quyết định để xử lý các tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ. Dựa trên cơ sở xem xét các tài liệu, chứng cứ có trong vụ việc tranh chấp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan hay tổ chức

KHI BỊ XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ, TỔ CHỨC HAY CÁ NHÂN CÓ QUYỀN KHỞI KIỆN ĐỂ YÊU CẦU TÒA ÁN BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA MÌNH KHÔNG?

Quyền lợi khi khởi kiện tại tòa án là một trong các quyền bảo vệ đã được quy định tại Điều 198 của Luật sở hữu trí tuệ năm 2005.

CÓ PHẢI MỌI TRANH CHẤP VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỀU LÀ CÁC TRANH CHẤP DÂN SỰ?

Không phải mọi tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ đều là các tranh chấp dân sự. Trong trường hợp nếu cả hai bên tranh chấp đều có mục đích lợi nhuận về mình thì theo quy định tại khoản 2, Điều 29 của Bộ luật tố tụng dân sự vụ tranh chấp thì được coi là tranh chấp về kinh doanh thương mại.

Trên cơ sở đánh giá phân tích vụ việc, các luật sư của Luật An Phú sẽ tư vấn, hướng dẫn và đưa ra giải pháp tối ưu cho khách hàng:

Tư vấn và đưa ra ý kiến pháp lý về trách nhiệm của các bên trong tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp.

Tư vấn, cử luật sư tham gia tranh tụng trong các vụ việc vi phạm bản quyền, sáng chế, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh, cạnh tranh không lành mạnh.

Tư vấn và giải quyết tranh chấp tên miền, bản quyền trên internet và truyền hình.

Tư vấn và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của các công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam.

Cử luật sư đại diện khách hàng tham gia thương lượng, thoả thuận giải quyết tranh chấp tại tòa án và trọng tài.

Cử luật sư đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan chức năng gồm có cục sở hữu trí tuệ, cục bản quyền, thanh tra sở hữu trí tuệ.

Hướng dẫn và trực tiếp thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ, bản quyên.

Cử luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi của khách hàng tại toà án và trọng tài thương mại.

Nghiên cứu và làm đơn khiếu nại các quyết định hành chính về sở hữu trí tuệ của cục sở hữu trí tuệ và bản quyền.

LUẬT SƯ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Với kinh nghiệm của mình, Luật An Phú sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và đưa ra cách thức, kế hoạch và lộ trình xử lý một cách có hiệu quả nhất, bao gồm các công việc sau:

Hỗ trợ làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Thanh tra Bộ KHCK, Quản Lý thị trường, Công An kinh tế hoặc Cục SHHTT) để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ xử lý vi phạm.

Tiến hành điều tra thị trường liên quan đến đối tượng vi phạm.

Yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định và kết luận về các hành vi vi phạm quyền của các đối tượng sở hữu trí tuệ.

Yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm.

Yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm.

Tham gia tố tụng với tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng liên quan đến sở hữu trí tuệ tại Toà án có thẩm quyền.

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Send me a message

Contact Me on Zalo