Luật An Phú

Copyright © 2017 An Phu Law.
All Right Reserved

CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ AN PHÚ

Trí tuệ – Hiệu quả – Minh bạch

0931 412 828

Search
Menu

Doanh nghiệp quân đội được mua bán vũ khí từ ngày 01/7/2018

Luật An Phú > Tin pháp luật  > Doanh nghiệp quân đội được mua bán vũ khí từ ngày 01/7/2018

Doanh nghiệp quân đội được mua bán vũ khí từ ngày 01/7/2018

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 79/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Theo đó, các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được kinh doanh vũ khí khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Bộ trưởng Bộ Công an giao kế hoạch, nhiệm vụ kinh doanh vũ khí;

– Bảo đảm các điều kiện về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định 79/2018;

– Kho, nơi cất giữ, phương tiện vận chuyển phục vụ hoạt động kinh doanh vũ khí phải bảo đảm điều kiện về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường;

– Người quản lý tổ chức, doanh nghiệp phải được huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, kỹ thuật an toàn, phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Nghị định 79/2018/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018) bãi bỏ Nghị định 25/2012/NĐ-CP, Nghị định 26/2012/NĐ-CP và Nghị định 76/2014/NĐ-CP ngày 29/7/2014.

No Comments

Leave a Comment

Contact Me on Zalo