Luật An Phú

Copyright © 2017 An Phu Law.
All Right Reserved

CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ AN PHÚ

Trí tuệ – Hiệu quả – Minh bạch

0931 412 828

Search
Menu

Tài liệu

Luật An Phú > Tài liệu

Nghị định 72/2018/NĐ-CP

NĐ 72_2018_ND-CP.APLAW quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (CB, CC). Theo đó, từ ngày 01/7/2018, mơng cơ sở tăng từ 1.ức lư300.000 đồng lên 1.390.000 đồng.  Mức tăng trên được áp dụng để tính lương, phụ cấp và các chế độ khác cho 9 nhóm đối tượng sau...

Continue reading
Contact Me on Zalo