Luật An Phú

Copyright © 2017 An Phu Law.
All Right Reserved

CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ AN PHÚ

Hiệu quả – Trí tuệ – Minh bạch

(028).6656 1770

Tổng đài tư vấn miễn phí

Search
Menu

Tài liệu

Luật An Phú > Tài liệu

Nghị định 72/2018/NĐ-CP

NĐ 72_2018_ND-CP.APLAW quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (CB, CC). Theo đó, từ ngày 01/7/2018, mơng cơ sở tăng từ 1.ức lư300.000 đồng lên 1.390.000 đồng.  Mức tăng trên được áp dụng để tính lương, phụ cấp và các chế độ khác cho 9 nhóm đối tượng sau...

Continue reading

Nghị định 79/2018/NĐ-CP

Nghị định 79/2018/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo quản vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sửa chữa vũ khí; huấn luyện, cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận sử dụng, chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; thẩm quyền, trình tự, thủ tục làm mất tính năng, tác dụng và xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong...

Continue reading