Luật An Phú

Copyright © 2017 An Phu Law.
All Right Reserved

CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ AN PHÚ

Trí tuệ – Hiệu quả – Minh bạch

0931 412 828

Search
Menu

BHXH nghỉ thai sản, nghỉ ốm từ 14 ngày trở lên

Nghỉ thai sản; nghỉ ốm từ 14 ngày trở lên; Nghỉ ốm dài ngày (có giấy nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội) khi chấm dứt Hợp đồng lao động Công ty khi trả trợ cấp thôi việc có phải chi trả trợ cấp thôi việc theo qui định của Luật bảo hiểm xã hội hay không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao Động 2012 (BLLĐ): Thời gian tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian mà người lao động (NLĐ) đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động (NSDLĐ) trừ đithời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

Căn cứ Điểm a Khoản 3 Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP:Thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm: thời gian người lao động đã làm việc cho NSDL; thời gian tử việc, học nghề, tập nghề để làm việc  cho người sử dụng lao động; thời gian được NSDLĐ cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế độ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội;….

Căn cứ Điều 4, Điều 25, Điều 26, Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:Các chế độ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội bao gồm: ốm đau (ngắn hạn và dài hạn), thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp,… tương ứng sẽ là các quy định chi tiết về thời lượng ngày được nghỉ, mức hưởng,… và các trường hợp cụ thể được tính là thuộc các chế độ của BHXH.

Dựa trên các căn cứ trên, thì việc NLĐ nghỉ thai sản; nghỉ ốm 14 ngày trở lên (có xác nhận của bệnh viện);Nghỉ ốm dài ngày (do mắc các bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành) là thuộc thời gian nghỉ hưởng chế độ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Do đó, vẫn được công ty trả trợ cấp thôi việc khi NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động.

No Comments

Leave a Comment

Contact Me on Zalo